Radon måles med lukket sporfilm med filter. Etter strålevernets anvisninger bør målingen begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april. Årsmiddelverdi beregnes kun ved en måletid på to måneder. I de tilfeller måltiden er mer enn tre måneder kan man også gjennomføre målinger i sommerhalvåret.

Vi måler Radon i strategisk utvalgte oppholdsrom slik som soverom - stue - kjellerstue. Erfaringsmessig i dette tilfelle enebolig, vil forekomstene være størst i kjellere og 2 Etg vil ha større konsentrasjon enn 1 Etg. Radon stiger opp sammen med varm luft.

I bolig blokker / borettslag med godt avskilte boenheter vil trolig radonforekomstene holde seg i de to nederste etasjene.

Sporfilm og komplett dokumentasjon av forekomstene og eventuelle tiltak kan bestilles hos oss: olbygg@hotmail.no

Sporfilm kan også bestilles direkte. LANDAUER NORDIC