Hva er radon

Radon er en usynlig og luktfri gass. Den dannes av naturlig radioaktivitet i grunnen og finnes i jordluft de fleste steder.

Les mer »

Hvordan måler vi Radon

Radon måles med lukket sporfilm med filter. Etter strålevernets anvisninger bør målingen begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april.

Les mer »

Radon og helserisiko

Radon kan være en medvirkende årsak til at cirka 300 nordmenn dør av lungekreft hvert år. De fleste dødsfallene skyldes en kombinasjon av daglig røyking og radoneksponering i innemiljø over tid.

kreftforeningen.no »